DESENVOLUPADOR/A WEB ASP.NET I C#

Per a empresa de software situada a Igualada. FUNCIONS: Desenvolupament C#, JS i HTML en .NET i ASPNET MVC Realització de dissenys tècnics, Cheklist de proves, validació i manuals REQUISITS: Enginyer o Tècnic Superior /FP) en Informàtoca Coneixements de : C# ASPNET, ASPNET VMC Web Service, SOAP i WCF BBDD : SQL, Oracle HTML i […]

read more