RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ

Per a empresa industrial situada a Cervera. En dependència del Director Industrial, supervisarà la feina realitzada per l’equip de producció (10 operaris) així com totes les operacions que es portin a terme a fàbrica atenent a la planificació realitzada i complint amb els requisits de qualitat, seguretat laboral i respecte al medi ambient establerts per […]

read more