RESPONSABLE DE COMPTABILITAT

Per a empresa situada al Polígon de les Comes. En dependència de gerència, les seves funcions inclouran la gestió de la comptabilitat de la SL, control de factures, cobraments, pagaments, control de tresoreria i bancs. També s’ocuparà del control de gestió i  la liquidació trimestral d’impostos, tot i que comptarà amb el suport d’un gestor […]

read more