ENGINYER DESENVOLUPAMENT SISTEMES ELECTRÒNICS EMBEDDED

OTC ENGINEERING selecciona per a la seva oficina situada a BARCELONA (Avda. Diagonal/Rambla Catalunya) un/a ENGINYER DE SISTEMES ELECTRÒNICS EMBEDDED). FUNCIONS : Desenvolupament de hardware i software per sistemes EMBEDDED Desenvolupament de productes electrònics basats en sistemes microprocessats Programació i integració de sistemes de comunicació (CAN, Wifi, BTLE, NFC) Programes de disseny esquemàtic (ORCAD, ALTIUM) […]

read more