SEM Specialist

Ecommerce amb presència en varis països europeus selecciona per a les seves oficines d’Igualada un/a especialista en Marketing de Motors de Recerca (SEM) per a gestionar les campanyes de recerca pagada a Google, Yahoo i Bing. Treballarà amb l’equip de Marketing per a maximitzar ROI, impulsar el tràfic i ajudar a captar nous clients. FUNCIONS […]

read more