ARQUITECTE TÈCNIC O ENGINYER INDUSTRIAL

Estem buscant una persona amb formació a nivell d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria Industrial, Cicle Formatiu de Grau Superior en Electricitat, Energies Renovables, Construcció o Similars per a una enginyeria d’Igualada. Realitzarà tasques a nivell de realització de plànols amb Autocad 2D, llicències d’activitats, permisos d’obra, reglamentació elèctrica, direcció d’obra, projectes d’energies renovables, etc, Busquem una persona […]

read more