ENGINYER/A (ENGINYERIA DE L’AIGUA)

Empresa especialitzada en l’enginyeria de l’aigua (www.sicenginyeria.com), que ofereix serveis i solucions que ajudin a una gestió i tractament de l’aigua sostenible i eficient, selecciona un/a ENGINYER/A. Realitzarà tasques a nivell de redacció de projectes d’enginyeria, delineació (amb AUTOCAD), elaboració d’informes, càlculs, direcció i coordinació d’obra…per a projectes tant d’abastament com de tractament d’aigües, treballant […]

read more