DELINEANT

Despatx d’enginyeria situat a Igualada selecciona un/a : DELINEANT. Es responsabilitzarà principalment de la confecció de plànols d’instal·lacions, projectes d’obres i serveis i activitats, amb Autocad 2D. També donarà suport en la realització de memòries de projectes. Busquem una persona amb una experiència d’1 any, preferiblement en despatx d’enginyeria, que sigui una persona responsable i […]

read more