ADMINISTRATIU/VA

El nostre client, el centre INGRAVITA, rocòdrom i escola d’escalada situat a Igualada selecciona per a les seves oficines un/a ADMINISTRATIU/VA. Les seves funcions inclouran tasques de gestió administrativa del centre, tals com altes d’usuaris, gir de rebuts, gestió de compres, administració de personal (gestió del calendari laboral, quadrar horaris de monitors, nòmines, etc…)  i […]

read more