DELINEANT AUTOCAD

Empresa industrial situada a Igualada selecciona un/a : DELINEANT per realitzar tasques al departament Tècnic de la secció de ferralla, realitzant especejaments de ferralla, interpretació de plànols de clients i treballant amb el software Autocad. Busquem una persona amb formació a nivell de Delineació, Projectes de Construcció o similars, que aporti coneixements del software Autocad. […]

read more