CONTROLLER FINANCER

Empresa industrial situada a Igualada, selecciona per al seu departament d’Administració i Finances un/a :CONTROLLER FINANCER FUNCIONS : En dependència de Direcció Financera i amb un equip administratiu al seu càrrec, s’ocuparà de gestionar la comptabilitat analítica i de control de gestió, realitzant informes mensuals, compte d’ explotació, control de costos per centres de cost, […]

read more