EXPORT AREA MANAGER

Per a empresa industrial situada a Igualada. En dependència del Director d’Exportació , gestionarà la zona geogràfica que se li assignarà (princialment països de la zona europea) visitant a clients i a potencials, negociant condicions i tancant les operacions. Haurà de viatjar aproximadament en un 40% del seu temps. Busquem una persona jove, amb experiència […]

read more