DIRECTOR/A COMERCIAL (NACIONAL I EXPORTACIÓ)

Per a empresa del sector paperer situada a la zona d’Igualada. En dependència de Direcció General es responsabilitzarà de l’establiment dels objectius per a tota la xarxa comercial, el·laborar les previsions de vendes, seleccionar, motivar i formar a l’equip comercial, supervisió de l’equip de comercials, aportar feedback i informació rellevant de la situació del mercat […]

read more