ENGINYER/A DE PROCESSOS

Per a empresa pertanyent a grup industrial multinacional, situada a la zona de Piera. S’ocuparà de l’anàlisi i el redisseny dels processos industrials de planta així com del càlcul i anàlisi de costos industrials des de l’entrada de la matèria primeria fins a la sortida del producte acabat, optimitzant els processos productius i reduint les […]

read more