ENGINYER/A ELÈCTRIC

Enginyeria situada a Igualada selecciona un/a : ENGINYER/A ELÈCTRIC. Les seves funcions inclouran la redacció de projectes d’instal·lacions, obres i activitats, tant industrials com comercials. També realitzarà tasques de disseny i càlcul d’ instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques i la realització d’amidaments, pressupostos i visites d’obra. Busquem una persona jove, amb formació a nivell d’Engiyeria Tècnica […]

read more