TÈCNIC DE COMPRES

Per a empresa distribuidora situada a la comarca de l’Anoia. FUNCIONS : En dependència de la  Directció de Compres de la companyia  s’ocuparà de gestionar, les operacions de producte,  les declaracions amb les diferents administracions i els quadres mensuals. També es responsabilitzarà de la gestió de documentació administrativa pròpia del procés de compra en cada […]

read more