DIRECTOR DE LOGISTICA I COMPRES

Per a empresa industrial situada a Igualada. En dependència de Direcció General, gestionarà un equip de 16 persones entre logística i compres. Es responsabilitzarà de la gestionar la cadena de subministrament optimitzant la logística de compres i vendes així com les compres i aprovisionament de matèria primera i productes semielaborats. A nivell logístic es responsabilitzarà […]

read more