ENGINYER AGRÒNOM/AGRÍCOLA/OBRES PÚBLIQUES

Per a empresa de jardineria, obres públiques, treballs de manteniment, urbanització, arboricultura, etc…situada a Igualada

Busquem persones amb formació a nivell de Grau o Enginyeria Tècnica o Superior en les especialitats AGÒNOMA, AGRÍCOLA, OBRES PÚBLIQUES, etc… que puguin actuar com a Tècnic o bé com a Supervisor d’obres. Principalment es tracta d’obres públiques amb un principal contingut de jardineria i zones verdes o bé de supervisió i coordinació de brigades municipals de jardineria. Busquem persones amb un bon bagatge tècnic que puguin fer una bona selecció de les millors espècies destinades a cada obra, en funció de la ubicació, el tipus de manteniment desitjat, etc…i que tinguin la capacitat per a gestionar i coordinar els equips de persones que participen en cada projecte així com la gestió dels terminis.

Estem interessants tant en perfils amb més experiència, capaços d’actuar com a Responsables d’obra, com en perfils més Junior que puguin actuar d’ ajudants dels responsables assumint les tasques més tècniques.

Oferim un lloc de treball estable, un pla de carrera amb possibilitats de creixements professional i una retribució negociable en funció del perfil aportat per cada candidatura.

INTERESSAT/DES SENVIAR CURRICULUM VITAE A : cv@jregordosa.com INDICANT LA REFERÈNCIA : AGRO/ETOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *