TÈCNIC SUPERIOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Empresa de serveis de prevenció de riscos laborals situada a Igualada selecciona :

TÈCNIC SUPERIOR PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Busquem una persona amb formació a nivell d’Enginyeria Tècnica Industrial o bé a nivell d’ETOP o Arquitectura Tècnica que aporti formació específica com a Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals. Busquem una persona que aporti experiència prèvia en SPA.

Oferim contracte estable, lloc de treball a Igualada i una retribució econòmica que es negociarà en funció del perfil de formació i experiència aportat per cada candidatura.

Interessats/des enviar Curriculum Vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència PRL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *