ARQUITECTE TÈCNIC

Estem seleccionant per a empresa de serveis d’enginyeria i arquitectura situada a Igualada un/a:

ARQUITECTE O TÈCNIC

S’incorporarà a l’equip del despatx per a participar en tasques a nivell de preparació de llicències d’activitat, legalitzacions, realització de projectes de reformes i rehabilitacions, estats d’amidament, memòries tècniques, certificacions energètiques, projectes tècnics de rehabilitació energètica, Inspeccions Tècniques d’ Edificis, Projectes d’Activitat, etc…

Busquem una persona jove, amb formació a nivell d’ARQUITECTURA TÈCNICA que aporti una mínima experiència (1 any) en temes de reformes, construcció, enginyeria, o similars a les tasques descrites.

Oferim un lloc de treball estable, horari partit de dilluns a divendres i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidatura.

Interessats/des enviar Curriculum Vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència ARQ.

Comments are closed.