CONTROLLER DE GESTIÓ (SECTOR IT)

Per a empresa del sector tecnològic situada a Igualada. En dependència directa del Director General Corporatiu de la companyia serà el/la responsable d’assegurar el control de gestió, operatiu, financer i econòmic de l’empresa, facilitant la informació necessària a les diferents Unitats de Negoci, a la Direcció i a l’ empresa matriu.

Les principals funcions associades a la posició son:

 • Realitzar el reporting econòmic-financer a la Direcció i a l’ empresa matriu del Grup.
 • Realitzar el reporting de gestió i operatiu a les diferents Unitats de Negoci, Direcció i empresa matriu.
 • Definició de KPIs i Quadres de Comandament, elaboració i seguiment.
 • Liderar i recolzar als diferents departaments involucrats en la realització periòdica de les previsions de tresoreria.
 • Suport en la implantació d’ un nou ERP que permeti definir i reportar de forma automatitzada i amb la periodicitat establerta el reporting i KPI´s.
 • Recolzament en la millora contínua del sistema de control de gestió i en la automatització dels processos manuals.
 • Recolzament als diferents Departaments en la elaboració del pressupost anual, així com realitzar el control pressupostari i anàlisi de desviacions.
 • Anàlisis, avaluació de riscs i definició de processos de control intern.

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura en Economia o ADE
 • Anglès alt
 • Usuari avançat en Excel
 • Experiència mínima de 3 anys en Control de Gestió
 • Experiència en la implantació d’ERP en l’àrea econòmic-financera

Oferim contracte laboral indefinit i lloc de treball a Igualada amb jornada partida de dilluns a divendres. La retribució es negociarà amb cada candidatura de forma individual en funció del perfil aportat per cada candidat/a.

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència CONTR.Comments are closed.