DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL

El nostre client, empresa fabricant de material elèctric de connexió, així com de materials de seguretat i protecció elèctrica selecciona per a les seves instal·lacions situades a la localitat d’IGUALADA (Barcelona) un :

DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL

En dependència directa del director general de la companyia, serà el màxim responsable de l’àrea comercial de vendes nacionals i del compliment dels objectius de vendes d’aquesta.    

Gestionarà un equip comercial de 20 representants distribuits per zones a través de tot el territori espanyol. 

PRINCIPALS FUNCIONS :

 • Recerca i selecció de representants
 • Detecció de necessitats i seguiment dels plans de formació de tot el personal del departament comercial.
 • Establiment de la política de retribució i incentius del personal de vendes.
 • Motivació del personal del departament.
 • Elaboració del pressupost de vendes anual i establiment dels objectius comercials
 • Elaboració dels pressupostos de despeses del departament comercial.
 • Definició de política de preus i condicions comercials.
 • Gestió de venda de grans comptes.
 • Realització de visites d’acompanyament amb els representants
 • Manteniment d’una relació continuada amb els representants i els clients per a conèixer les seves necessitats o problemes.
 • Identificació d’indicadors claus del departament, mesura dels mateixos amb una determinada freqüència i establiment de mesures correctores.  Entre ells :
 • Ratios de visites
 • Anàlisi de marges comercials
 • Estadístiques de vendes, penetració en el mercat per línies de producte, etc…
 • Devolucions de mercaderia
 • Vendes per sobre risc
 • Impagats i endarreriment de cobraments
 • Clients de baixa rendibilitat
 • Informes d’activitat comercial per a direcció general

REQUISITS :

Estem buscant una persona jove, amb formació a nivell d’Enginyeria Tècnica Industrial Elèctrica, Electrònica o similars i amb experiència en la gestió comercial en empresa industrial fabricant de material elèctric, de conexió, seguretat, etc….

Valorarem que aporti formació de postgrau en Direcció Comercial o MBA.

Haurà de tenir disponibilitat per a viatjar a nivell nacional (orientativament uns 4-6 dies al mes).

El lloc de treball és a Igualada.

Oferim un contracte laboral indefinit en una companyia en important procés de creixement i una retribució econòmica negociable, en funció del perfil de formació i experiència aportat per cada candidatura.

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència DIR-CIAL.

Comments are closed.