RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS (Desplaçat a Màlaga)

Important empresa del sector de la construcció selecciona un RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS per a una destacada obra que està duent a terme a MÀLAGA.

Busquem una persona que es responsabilitzi de tot el projecte d’instal·lacions de l’obra (centre comercial) a nivell d’ instal·lacions elèctriques, fibra, climatització…formant equip amb un Cap d’Obra i un Encarregat d’Obra de la pròpia companyia.

Busquem una persona amb experiència en el càrrec valorant la seva participació en obres grans. Dietes i allotjament a càrrec de l’empresa. Valorem tant la possibilitat d’un contracte laboral com a nivell d’autònom. En cas de contracte laboral es podria valorar la possibilitat de continuar amb la relació laboral un cop finalitzada aquesta obra però aquesta no està garantida. La durada prevista de l’obra és d’entre 6 mesos i 1 any.

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència R-INSTAL.

Comments are closed.