FULL STACK DEVELOPER

Empresa del sector ecommerce situada a Igualada selecciona per a incorporar al seu departament d’informàtica un/a : FULL STACK DEVELOPER

En dependència del responsable del departament realitzarà tasques a nivell de desenvolupament amb C# i plataforma .Net Visual Studio i també desenvoluparà backend amb PHP.

També realitzarà tasques a nivell d’administració d’entorns linux (sobretot Debian), Webserver i distribucions de software relacionades -nginx + php -. També es valoraran els coneixements a nivell de comanda dels aplicatius ImageMagick / Inkscape.

Busquem una persona amb formació a nivell de Cicle Formatiu de Grau Superior en DAI o DAW o bé amb formació a nivell d’enginyeria en Informàtica, que aporti coneixements de desenvolupament Full Stack (tot i que treballarà principalment Backend).

Oferim un lloc de treball estable, un horari intensiu de 9h a 17h i una retribució econòmica negociable en funció del perfil de formació i experiència aportat per cada candidatura.

Les persones interessades hauràn d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.clm indicant la referència FULL-STACK

Comments are closed.