RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ/GERÈNCIA D’ESCOLA

Entitat educativa situada a Igualada selecciona un/a :

RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ/GERÈNCIA

Busquem una persona per a responsabilitzar-se de la direcció de l’escola, realitzant tasques d’atenció a familiars, gestió de cobraments i pagaments, incidències en rebuts, realització de circulars, organització i gestió del funcionament del centre, aplicació de mesures provinents de l’administració, etc…i responsabilitzant-se de la supervisió del funcionament de la secretaria del centre.

Pensem en una persona amb formació a nivell de Magisteri o a nivell de Grau en Mestre d’Educació primària i infantil, que aporti experiència en tasques de gestió i administració, valorant que aporti experiència en centres educatius així com experiència com a mestre.

Oferim un contracte laboral estable, amb dedicació a jornada complerta i un horari orientatiu de 9h a 13h o 14h i de 15h a 18h o 19h. La retribució econòmica es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formaciço i experiència aportat (orientativament al voltant de 25K-27K € bruts anuals).

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referencia : GER.

Comments are closed.