DIRECTOR/A D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Empresa situada a Igualada selecciona un/a DIRECTOR/A D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES per a liderar un equip format per unes 10-15 persones. En dependència de la propietat de la companyia es responsabilitzarà de la correcta organització i funcionament del departament administratiu-financer incloent l’ àrea de recursos humans, comptabilitat, gestió financera, control de gestió, finançament, inversions, etc….comptant amb un equip que actualment gestiona totes aquestes activitats.

Pensem en una persona de mitjana edat, amb experiència en el càrrec, amb formació a nivell d’ADE, Econòmiques, Empresarials etc… valorant que aporti formació d’especialització en alguna o vàries de les funcions descrites (RRHH, Direcció Financera, Controlling, etc.).

Busquem una persona que tingui la seva residència habitual a la zona d’Igualada.

Oferim una posició laboral estable i una retribució econòmica que es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aportat (orientativament pensem en una retribució inicial al voltant de 45K-55K bruts anuals).

Les persones interessades si us plau envieu un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència D.AF

Comments are closed.