DIRECTOR/A FINANCER/A

Empresa fabricant de maquinària industrial situada a Igualada selecciona un/a : DIRECTOR/A FINANCER/A.

En dependència de Direcció General es responsbailitarà de :

 • Supervisar les activitats de tresoreria, anàlisi i controlling financer i comptabilitat general.
 • Analisi i recopilaci´ó de dades i confecció del pressupost anual per a l’aprobació de Direcció General.
 • Confeccionar el quadre de seguiment de desviacions del pressupost i informació als responsable de cada àrea.
 • Definir l’estrucrtura del balanç, comptes de resultats i demés documents de gestió econòmic-financera d’explotació.
 • Assegurar la disponibilitat dels recursos financers per a assolir els objectius de l’empresa.
 • Estudiar les diferents alternatives de finançament.
 • Negociació i relació amb entitats financeres.
 • Relacions amb seguretat social i AEAT.
 • Assegurar la facturació i el cobrament en les condicions acordades per a cada projecte i client informant als Directors de Projecte en cas de retrassos.
 • Assegurances.
 • Càlcul de costos de les diferents àrees operatives de l’empresa i obtenir trimestralment les desviacions respecte el pressupost.
 • Control de gestió dels projectes de la companyia.

Busquem una persona amb formació en Administració i Direcció d’Empreses o similars que aporti experiència en Direcció Financera, Direcció de Control de Gestió o similars i amb un bon nivell d’anglès (valorant-se també el francès). Valorarem que s’aporti master o postgrau en direcció financera o control de gestió i que la residència de les diferents candidatures sigui propera a Igualada.

La retribució econòmica en negociarà inividualment amb cada candidatura.

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculun vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència D.F.

Comments are closed.