RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT

Empresa constructora situada entre el Bages i l’Anoia selecciona un/a :

RESPOSNABLE DE SEGURETAT I SALUT

Es responsabilitzarà de la realització de plans de seguretat i salut i annexes, procediments de treball segurs i instruccions de seguretat. Realitzarà visites a peu d’obra per tal de verificar que es compleixen amb tots els requisits corresponents a prenció de riscos laborals (ús d’EPIs, procediments, etc…). Realitzarà accions formatives i informatives en materia de PCMA. Planificarà, implementarà, seguirà i mesurarà les accions preventives i correctives en materia de PCMA. Realitzarà les inspeccions preventives, mediambientals i de qualitat a peu d’obra i realitzarà la gestió documental PCMA, comptant amb el suport d’una persona a nivell administratiu.

Busquem una persona amb grau o titulació universitària amb especialització Tècnica  i imprescindible aportar master en PRL en les tres especialitats (seguretat, higiene i ergonomia).

Caldrà aportar experiència prèvia com a Tècnic/a o Responsable en Prevenció de Riscos en el sector construcció.

Disponibilitat per a desplaçaments per a realitzar les visites a peu d’obra (per tota la provincia de Barcelona).

Oferim incorporació inmediata, un contracte laboral estable i un horari flexible (orientativament de 8h a 13h i de 15h a 18h). La retribució econòmica es negociarà individualment amb cada candidatura en funció del perfil de formació i experiència aportat. S’ofereix cotxe d’empresa per als desplaçaments i visites d’obra.

Les persones interessades hauran d’enviar un curriculum vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència PRL.

Comments are closed.