CAP D’OBRA

Despatx d’Arquitectura SITUAT A SABADELL selecciona per a incorporar al seu equip un/a CAP DOBRA (EDIFICACIÓ).

RESPONSABILITATS:

 • Control i validació de certificacions i medicions a industrials.
 • Elaboració de certificacions mensuals a clients i Direcció Facultativa.
 • Control de la planificació i seguiment econòmic de l’obra en dependència del Director Tècnic.
 • Gestió i redacció de preus contradictoris i modificats.
 • Control de la producció en temps i costos.
 • Control i seguiment de la qualitat segons normativa ISO i de la Seguretat i Higiene a l’obra.
 • Coordinació planning dels diferents subcontractistes.
 • Relació amb Organismes Públics i Companyies de Serveis.
 • Gestió de proveïdors i subcontractistes (control Llibre de Subcontractació).
 • Negociació d’ofertes i elaboració comparatius de proveïdors i industrials.
 • Coordinació visites d’obra amb Direcció Facultativa, Clients i Industrials, i redacció de les corresponents Actes de Visita.
 • Control de canvis durant l’execució de l’obra, amb la consegüent elaboració de la documentació tècnica i gràfica “as built” de l’obra.
 • Elaboració de nous pressupostos i estudis de noves obres en col.laboració amb Departament d’Estudis.

Busquem una persona amb formació a nivell d’Arquitectura Tècnica o Enginyeria d’Edificació (però no descartarem altres nivells de formació si s’aporta experiència com a cap d’obra en edificació) i que aporti experiència en la gestió d’obres.

Les obres que realitza el despatx son a la ciutat de Sabadell per tant el lloc de treball implica desplaçar-se a diari a aquesta localitat.

Oferim un contracte indefinit, i una retribució negociable en funció de l’experiència i formació aportada entre 30K i 45K euros bruts anuals (però també s’estudiaran les candidatures situades una mica per sobre d’aquest rang).

Les persones interessades si us plau enviar un curriculun vitae a cv@jregordosa.com indicant la referència OBR.


Comments are closed.