CONSULTORIA

Actuem com a consultors externs, participant en l’assessorament, el disseny i/o la posta en marxa   de :

-POLITIQUES RETRIBUTIVES I ESTRUCTURES SALARIALS  

Ajudem a establir la política salarial, tant a nivell de fix com de variable per a una posició o per a tota la companyia. Definim els rangs salarials mínim i màxim per a cada lloc de treball i les diferents variables que poden intervenir en la retribució variable, assegurant la facilitat del seu càlcul i  l’equitat interna del sistema, així com la seva competitivitat i flexibilitat externa en relació al mercat de treball amb el qual “competeix” l’empresa.

-INFORMES DE SALARIS

Realitzem informes establint el salari de referència per als llocs de treball que ens indiquin els nostres clients, guiant-nos pels estudis d’àmbit estatal o de comunitat autònoma existents, però també i principalment, pels salaris que s’estàn oferint concretament a la comarca de l’Anoia, utilitzant tant la informació rebuda en els més de 1500 processos de selecció en els quals hem participat així com en els milers d’ entrevistes realitzades al llarg de més de 20 anys amb persones que treballen a la comarca. Els informes salarials poden ser de gran utilitat tant alhora de contractar un nou professional, com alhora de negociar increments salarials amb els propis treballadors de l’empresa.

– DEFINICIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Tant a nivell de funcions, responsabilitats, relacions jeràrquiques i funcionals, com a nivell de requisits curriculars que haurien de tenir les persones que els ocupen. Tenir la definició de llocs de treball o Job Description creada és de gran utilitat alhora de realitzar amb èxit processos de selecció de personal però també alhora de realitzar millores organitzatives, reenginyeries de processos, plans de formació o obtenir certificacions de qualitat.

– ESTUDIS DE MOTIVACIÓ / SATISFACCIÓ / CLIMA LABORAL

Per a conèixer de forma anònima però fiable, que pensen els treballadors de l’empresa en referència a aquells temes dels quals es vulgui tenir informació.

 

A  J.REGODOSA RECURSOS HUMANS estem certificats com a Psicòlegs experts en Psicologia del Treball i de les Organitzacions pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i també a nivell europeu per l’ EFPA (European Federation of  Psychologists Associations) fet que ens certifica per a actuar com a consultors en aquesta matèria a tot el territori europeu.