AVALUACIÓ DE CANDIDATS/ES

A J.REGORDOS RECURSOS HUMANS podem realitzar tot el procés de selecció o únicament assessorar als nostres clients en l’avaluació psicotècnica de candidatures aportades pel mateix client.

Realitzem informes detallats de competències que inclouen una avaluació a nivell de :

    • Adequació curricular i de trajectòria professional prèvia
    • Avaluació Aptitudinal : Podent realitzar valoracions de totes les clàssiques competències intel·lectuals (Intel·ligència General, Espaial, Numèrica, Raonament Lògic, Intel·ligència Innata, Adquirida…)
  • Perfil de Personalitat i competències, indicant els principals punts forts i àrees de millora de cada candidatura en funció de la posició a ocupar.

Realitzem avaluacions específiques per a PERFILS DIRECTIUS incloent valoracions en factors d’èxit en la funció directiva tals com la capacitat de negociació, presa de decisions, habilitats de lideratge o potencial per al management i també per a POSICIONS COMERCIALS incloent les puntuacions dels/les candidats/es en diferents trets de personalitat claus per a la venda.

Aportem experiència en l’administració, correcció i puntuació de proves psicotècniques en concursos d’oposicions per a l’Administració Pública, disposant d’una àmplia bateria de proves psicotècniques en propietat, tant a nivell aptitudinal, com a nivell de personalitat, d’habilitats directives, comercials i administratives.