AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES

A J.REGORDOS RECURSOS HUMANS podem realitzar tot el procés de selecció sencer o bé únicament assessorar als nostres clients en alguna de les seves parts, com per exemple, en l’avaluació psicotècnica de candidatures.

Realitzem informes detallats “a mida” incloent l’avaluació de les candidatures a nivell de :

  • Grau d’adequació curricular
  • Avaluació Aptitudinal : Podent realitzar valoracions de totes les clàssiques competències intel·lectuals (Intel·ligència General, Espaial, Numèrica, Raonament Lògic, Intel·ligència Innata, Adquirida…)
  • Perfil de Personalitat : Realitzant un estudi dels principals trets característics de la personalitat i de la forma de treballar de cada candidatura.

Aportem experiència en l’administració, correcció i puntuació de proves psicotècniques en concursos d’oposicions per a l’Administració Pública, disposant d’una àmplia bateria de proves psicotècniques en propietat, tant a nivell aptitudinal, com a nivell de personalitat, d’habilitats directives, comercials i administratives.