SELECCIÓ DE CÀRRECS DIRECTIUS

El procés de selecció d’un perfil directiu a més de la dificultat pròpia de qualsevol altre procés de selecció també requereix :

 • Un ampli coneixement general del teixit empresarial de la zona i del negoci i la cultura de cada client en concret.
 • Una amplia base de dades de contactes professionals a nivell directiu i la capacitat d’identificar i contactar amb aquelles candidatures que podrien encaixar en el projecte.
 • Total discreció i confidencialitat durant tot el procés.
 • Rigor i experiència per tal d’avaluar la correcta adequació dels/les candidats/es a les necessitats reals de cada organització.

A J. REGORDOSA RECURSOS HUMANS en les seleccions de perfils directius també treballem vinculant els nostres honoraris professionals a l’èxit en el procés de selecció i a la permanència dels/les candidats/es a l’empresa.

Hem realitzat seleccions amb èxit per a totes les principals posicions directives d’una organització:

 • Direcció General
 • Direcció Comercial
 • Direcció Financera
 • Direcció de Recursos Humans
 • Direcció Industrial i d’Operacions
 • Direcció de Compres
 • Direcció de Qualitat
 • Direcció Tècnica
 • Direcció de Logística
 • Direcció de Sistemes d’Informació

I hem seleccionat directius per a empreses de sectors tant diferents com :

 • Informàtica i Noves Tecnologies
 • Indústria tèxtil
 • Indústria auxiliar de l’automoció
 • Maquinària industrial
 • Logística i distribució
 • Indústria química
 • Indústria del sector plàstic
 • Indústria del Paper i Arts Gràfiques
 • Administració Pública
 • Serveis
 • Construcció