PSICOLOGIA COACHING

Amb la intenció d’ ajudar a aquelles persones que es troben en un moment de canvi o de reflexió sobre la seva vida professional o personal, també realitzem programes de psicologia-coaching individuals per a ajudar-les a descobrir potencials, patrons de pensament i valors que les condicionen, creences, pors, desitjos, projecte de vida, etc…i ajudar-les a assolir els seus objectius.

 -BENEFICIS DELS PROGRAMES :

-Augmentar el nostre autoconeixement i la nostra satisfacció i benestar tant en l’àmbit personal com en el professional.

-Millorar les nostres relacions (laborals, familiars, amb un mateix…).

-Descobrir pors, obstacles i patrons de pensament conscients i inconscients.

-Descobrir vocacions a partir de les característiques de personalitat, habilitats o talents.

-Establir objectius que vagin d’acord amb la nostra “naturalesa”, projecte de vida i desitjos.

-En definitiva, conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als factors que ens influeixen en la nostra manera de pensar, de relacionar-nos amb els demés, de marcar-nos objectius i d’ actuar.

 

Amb formació com a Psicòleg i amb un postgrau en Psicologia del Treball i de les organitzacions, vaig formar-me com a coach al Col·legi Oficial de Psicòlogia de Catalunya mitjançant els seus programes i tallers de Psicologia Coaching.