MATEMÀTIC / DATA SCIENTIST

Empresa el sector ecommerce selecciona per a incorporar al seu departament d’especialistes en màrqueting digital un/a MATEMÀTIC/A o DATA SCIENTIST per a realitzar tasques de Search Engine Marketing (SEM), pay per click, Traffic Acquisition, campanyes de Google Adds, etc… Busquem una persona jove, amb una gran habilitat per al càlcul i l’anàlisi numèric i de […]

read more

ASSESSOR/A COMPTABLE

Assessoria d’empreses selecciona per al seu Departament Comptable/Fiscal un/a : ASSESSOR/A COMPTABLE Busquem una persona per a realitzar tasques a nivell d’assessorament comptable i fiscal als clients del despatx i també per portar comptabilitats, liquidació d’impostos, i gestió financera de les comptes de clients que se li assignaràn. Pensem en una persona amb formació a […]

read more

COMPTABLE

Empresa situada a Igualada selecciona un/a : COMPTABLE Busquem una persona per a formar part de l’equip d’Administració i Finances que en dependència del Responsable Financer realitzi tasques a nivell de comptabilitat, comptes de pèrdues i guanys, balanços de situació, estats comptables, liquidació d’impostos,etc. Pensem en una persona amb formació a nivell d’empresarials, ADE o […]

read more

CREADOR/A DE VÍDEOS

Empresa situada a Igualada selecciona per a incorporar al seu equip un/a : CREADOR/A DE VÍDEOS Pensem en una persona jove, amb formació a nivell de Grau en Comunicació Audiovidual, Disseny, Multimèdia o similar amb passió per a l’edició de videos i les xarxes socials. Haurà d’aportar coneixements a nivell de postproducció i edició de […]

read more

DISSENY GRÀFIC + FOTOGRAFIA

Empresa del sector ecommerce selecciona per a incorporar al seu equip situat a Igualada un/a : DISSENYADOR/A GRÀFIC/A + FOTÒGRAF/A Busquem una persona que pugui realitzar tasques a nivell de disseny gràfic (creació d’imatges per a xarxes socials, posts, disseny de banners, dissenys per a incorporar a productes, retoc d’imatges, etc…) i que també pugui […]

read more

RESPONSABLE DE COMPRES

Empresa industrial situada a Martorell selecciona un/a : RESPONSABLE DE COMPRES En dependència de Direcció General s’ocuparà de la gestió amb els proveïdors (recerca, avaluació, negociació, gestió de contractes…), l’aprovisionament de materials, control de preus (analisis comparatius, revisions…), control de consums, control d’inventari, coordinació de l’equip de compres, gestió del pressupost del departament, … Pensem […]

read more

ADMINISTRATIU/VA

Empresa del sector metall situada a Igualada selecciona un/a : ADMINISTRATIU/VA. Realitzarà tasques a nivell d’atenció telefònica, suport administratu de back office a l’àrea comercial i suport administratiu en la organització de fires internacionals i suport a administració i comptabilitat en general. Pensem en una persona amb formació a nivell de Cicle Formatiu de Grau […]

read more

CAP DE TALLER MECÀNIC/PROJECTISTA

Empresa fabricant de maquinaria industrial situada a Igualada selecciona un/a : RESPONSABLE DE TALLER MECÀNIC Busquem una persona per a realitzar funcions a nivell de preparació de documentació tècnica per a fabricació, plànols i comandes a proveïdors de tall der laser, mecanitzat i mecànica comercial. També dissenyarà i desenvoluparà producte amb CAD 3D i es […]

read more

ESPECIALISTA EN MULTIMEDIA I DISSENY GRÀFIC

Empresa del sector arts gràfiques selecciona per a incorporar al seu Departament de Màrqueting un/a : ESPECIALISTA EN MULTIMEDIA I DISSENY GRÀFIC Busquem una persona amb formació a nivell de Grau en Disseny Multimedia, Producció i Comunicació Audiovisual, Disseny Gràfic o similars per a realitzar tasques a nivell de realització de videos i material multimedia […]

read more

RESPONSABLE DE RECANVIS

Empresa fabricant de maquinària industrial selecciona per al seu departament de SAT un/a RESPONSABLE DE RECANVIS. Busquem una persona que es responsabilitzarà principalment de la compra i la venda de recanvis per als clients usuaris del servei postvenda de la companyia. Realitzarà pressupostos segons les dades rebudes dels clients, processarà les comandes de recanvis, serà […]

read more

RESPONSABLE COMERCIAL

Empresa del sector tèxtil situada a Igualada selecciona un/a : RESPONSABLE COMERCIAL PRINCIPALS FUNCIONS : Desenvolupar i executar estratègies de marqueting i vendes El·laborar el pla comercial i portar-lo a terme Buscar i avaluar nous productes, captant les demandes del client per a incorporar-los a la cartera de l’empresa Visites comercials al client final (botigues) […]

read more

CAP D’OBRA

Despatx d’Arquitectura SITUAT A SABADELL selecciona per a incorporar al seu equip un/a CAP DOBRA (EDIFICACIÓ). RESPONSABILITATS: Control i validació de certificacions i medicions a industrials. Elaboració de certificacions mensuals a clients i Direcció Facultativa. Control de la planificació i seguiment econòmic de l’obra en dependència del Director Tècnic. Gestió i redacció de preus contradictoris […]

read more

ENGINYER/A EN DISSENY DE MAQUINÀRIA I PROJECTES

Empresa fabricant de maquinària industrial situada a l’Anoia selecciona un/a : ENGINYER/A EN DISSENY DE MAQUINÀRIA I PROJECTES En dependència de Gerència s’ocuparà de gestionar tot el cicle de vida dels projectes que gestiona l’empresa (fabricació de forns industrials) des del disseny dels forns amb 3D segons les necessitats dels clients, la realització de plànols […]

read more

ENGINYER/A MECÀNIC/A DE PROJECTES

Empresa metal·lúrgica selecciona per a la seva planta industrial situada a l’Anoia un/a ENGINYER/A DE PROJECTES. FUNCIONS : Seguiment dels projectes des de la fase d’industrialització, passant per la fabricació i finalitzant amb l’entrega al client. Industrialització de projectes (disseny CAD 3D) Desenvolupament de producte (disseny CAD 3D) Preparació de documentacuió tècnicaper a fabricació (plànols […]

read more

ENGINYER/A D’AUTOMATISMES I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Per a empresa especialitzada en automatització de maquinària i robòtica, situada a Igualada. Es responsabilitzarà principalment de tasques d’anàlisi i programació orientades a l’automatització de màquines, línies de producció i serveis auxiliars. Treballarà amb maquinària industrial, línies de producció, PLCs, servomotors, robòtica, visió artificial, pantalles HMI i SCADA. Busquem una persona amb formació a nivell […]

read more

RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT

Empresa constructora situada entre el Bages i l’Anoia selecciona un/a : RESPOSNABLE DE SEGURETAT I SALUT Es responsabilitzarà de la realització de plans de seguretat i salut i annexes, procediments de treball segurs i instruccions de seguretat. Realitzarà visites a peu d’obra per tal de verificar que es compleixen amb tots els requisits corresponents a […]

read more

ENGINYER/A DE SOLDADURA I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Empresa multinacional selecciona per a la seva àrea de soldadura un/a : ENGINYER/A DE SOLDADURA I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS FUNCIONS : ·Coordinar i seguir activitats amb proveïdors de nous equips o modificació d’ equips existents. ·Programació de PLC per a la implantació de nous útils. ·Programació de robots de nous processos. ·Parametrització dels processos de […]

read more

PATRONISTA

Empresa fabricant de roba laboral selecciona : PATRONISTA/DISSENYADORA Estem buscant una persona que en un 70%-80% del seu temps realitzarà funcions a nivell de patronatge, escalats, tallatge, etc… i en el 20%-30% restant es responsabilitzarà de realitzar dissenys de nous models.  Pensem en una persona amb una sòlida formació i experiència com a patronista, que […]

read more

ADMINISTRATIU/VA / RECEPCIONISTA (a temps parcial)

Acadèmia d’idiomes situada a Igualada selecciona : ADMINISTRATIU/VA / RECEPCIONISTA Busquem una persona per a estar a la recepció del centre i realitzar tasques a nivell de domiciliació de rebuts bancaris, comunicació amb els pares de l’escola, gestió del grup de difusió de whatsapp, respondre correus, atenció als alumnes i als pares, matrícules, el·laboració d’informes […]

read more

ATENCIO AL CLIENT (AMB IDIOMES)

Empresa situada a Igualada selecciona per al departament de Customer Care d’una de les seves marques de productes un/a : CUSTOMER CARE AMB IDIOMES Les seves principals tasques seran : Gestionar la comunicació prevenda i postvenda amb els clients nacionals i d’Europa. Seguiment de clients i de comandes Seguiment d’enviaments Atenció al client europeu i […]

read more