GESTOR D’OBRES (FOTOVOLTAICA)

Per a enginyeria situada a Igualada. Les seves funcions inclouràn la supervisió i gestió de les obres d’enginyeria mediambiental i instal·lacions fotovoltaiques que realitza l’empresa a nivell de supervisió a peu d’obra, compra de materials, documentació, etc… Busquem una persona amb formació a nivell de Cicle Formatiu de Grau Superior o bé a nivell d’ […]

read more

ADMINISTRATIVA CUSTOMER SERVICE

Empresa de serveis situada a Igualada selecciona per al seu departament d’atenció al client un/a : ADMINISTRATIU/VA CUSTOMER SERVICE Les seves funcions inclouran tasques d’atenció als clients, resolució de consultes, enviament de documentació, assessorament als clients i tasques administratives generals, tals com la redacció de documentació, arxiu, atenció telefònica i presencial, etc. Busquem una persona […]

read more

COMPTABLE (Jornada reduïda 6 hores)

Estem buscant un/a COMPTABLE per a una empresa situada a Igualada. Es responsbailitzarà de portar la comptabilitat general de la societat, comptabilització de factures, comptabilització de moviments bancaris, conciliacions, provisions i periodificacions de despeses, amortitzacions, presentació d’impostos (303, 115, 390, 347), previsions de tresoreria, utilització de productes bancaris com descomptes de factures, confirmings, cobraments, etc. […]

read more

TÈCNIC/A LABORAL (MITJA JORNADA)

Estem buscant per a l’àrea de dret laboral d’una assessoria d’empreses situada a Igualada un/a : TÈCNIC LABORAL. En dependència de l’advocada laboralista del despatx, s’ocuparà de la confecció de nòmines, realització de contractes, gestió d’altes i baixes a la seguretat social, certificats d’empresa, TCs, tramitació de baixes mèdiques, transformacions i canvis de contractes, etc. […]

read more

ENGINYER/A QUIMIC/A PLANIFICADOR/A DE PRODUCCIÓ

Busquem un/a ENGINYER/A QUIMIC/A per a una empresa de productes químics situada a Igualada. En dependència de la Responsable de Producció s’ocuparà principalment de la planificació de la producció i la planificació del manteniment de la maquinària. Busquem preferiblement una persona jove, amb formació a nivell d’Enginyeria Tècnica Industrial Química o a nivell de Cicle […]

read more

TÈCNIC DE COMPRES/PLANIFICACIÓ

Busquem un/a Tècnic/a per al departament de Compres i Planificació d’una Empresa situada a Igualada selecciona. La seva tasca principal serà la de realitzar tant ordres de compra a proveïdors com ordres de fabricació interna segons les necessitats de la cadena de subministrament per tal de servir les comandes dels clients en el temps estipulat. […]

read more

ENGINYER/A D’AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ

Empresa especialitzada en automatització de maquinària i robòtica, selecciona per a les seves oficines situades a Igualada i al Vallès un/a : ENGINYER/A D’AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ Es responsabilitzarà principalment de tasques d’anàlisi i programació orientades a l’automatització de màquines, línies de producció i serveis auxiliars; així com de la posta en marxa dels projectes. Treballarà […]

read more

CAP D’OBRA EDIFICACIÓ

Important empresa constructora selecciona un : CAP D’OBRES (EDIFICACIÓ) Gestionarà la direcció de grans obres d’edificació a la zona de Barcelona / Catalunya principalment. Les obres corresponen a grans centres d’oficines, centres comercials i obra gran en general (no gestionarà ni habitatges ni obra pública). Dirigirà màxim 1-2 dues obres de forma simultània (generalment els […]

read more

REPARTIDOR/COMERCIAL (horari intensiu)

Empresa distribuidora de cafè per a l’hosteleria, situada a la comarca de l’Anoia selecciona un/a : REPARTIDOR/COMERCIAL. Busquem una persona responsable, amb capacitat de tracte amb el client per tal de realitzar diariament la ruta que tindrà assignada en funció dels seus clients, fent el repartiment i cobrament de les comandes i recollint noves comandes, […]

read more

AGENT DE ZONA BLAVA I D’APARCAMENT (MITJA JORNADA)

SIMA, Societat Municipal de gestió d’aparcaments  públics i zones blaves d’Igualada selecciona per a incorporar  a la seva plantilla un/a : AGENT DE ZONA BLAVA I D’APARCAMENT (MITJA JORNADA) S’ocuparà  de controlar el correcte aparcament i el corresponent comprobant horari en els vehicles estacionats a les zones blaves d’Igualada, tramitant si s’escau, les sancions corresponents […]

read more

TÈCNIC DE SISTEMES

Empresa especialitzada en el disseny i muntatge d’equipaments audiovisuals per a estands, fires i esdeveniments corporatius situada a Igualada selecciona un TÈCNIC DE SISTEMES per a realitzar tasques a nivell de configuració de xarxes, tablets (iOS i Android), dispositius tàctils, instal·lació d’Apps a dispositius, conexions, configuració d’ordinadors, servidors, etc…El lloc de treball implica viatjar esporàdicament […]

read more

DESENVOLUPADOR/A DE SOFTWARE (JAVASCRIPT)

Empresa de software situada a Igualada, selecciona un/a Desenvolupador/a per a incorporar al seu equip tècnic. Realitzarà tasques a nivell d’anàlisi i programació de software, participant en la gestió de diferents projectes per als clients de la companyia. Busquem una Persona amb formació a nivell de Grau en Enginyeria Informàtica o bé a nivell de […]

read more

ENGINYER/A INDUSTRIAL (OFICINA TÈCNICA)

Empresa industrial situada a l’Anoia selecciona per al seu departament d’Oficina Tècnica un/a ENGINYER/A (ÀREA DE PREVENTA). En dependència del Responsable d’Oficina Tècnica donarà recolzament en la preparació d’ofertes comercials i propostes tècniques per als diferents mercats en els quals opera la companyia, preparant plànols i documentació tècnica per a ofertes, realitzant imatges en 3D […]

read more

CONTROLLER DE COSTOS INDUSTRIALS (ENGINYER/A QUIMIC)

Per a empresa pertanyent a grup industrial multinacional, situada a la zona de Piera. S’ocuparà del càlcul i anàlisi de costos industrials des de l’entrada de la matèria primeria fins a la sortida del producte acabat, optimitzant els processos productius i reduint les mermes i els costos industrials de la planta. Busquem una persona jove, […]

read more

FARMACÈUTIC/A LLICENCIAT/DA

Per a farmàcia situada a Igualada. Busquem una persona LLICENCIADA EN FARMÀCIA , que aporti una experiència de 1 o 2 anys en oficina de Farmàcia. Valorem que sigui una persona amb coneixement  i interès en medicina natural, fitoteràpia, aromateràpia i homeopatia. Les tasques a desenvolupar seran, atenció al client i  desenvolupament de les tasques […]

read more

ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

Empresa de disseny d’instal·lacions industrials, enginyeria i manteniment, situada a Igualada selecciona un/a : ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL S’ocuparà de la realització de memòries, certificats, legalitzacions per a noves instal·lacions, gestió del manteniment en els àmbits de la seguretat industrial, mediambiental i altres vinculats. Realitzarà projectes d’obra, projectes d’activitat i pressupostos. També donarà suport tècnic en […]

read more