ENGINYER/A DE PROJECTES

Enginyeria situada a Igualada selecciona un/a : ENGINYER/A DE PROJECTES. Les seves funcions inclouran la redacció de projectes d’instal·lacions, obres i activitats, tant industrials com comercials. També realitzarà tasques de disseny i càlcul d’ instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques i la realització d’amidaments, pressupostos i visites d’obra. Busquem una persona jove, amb formació a nivell d’Engiyeria […]

read more

DIRECTOR DE PRODUCCIÓ

Empresa fabricant de maquinària industrial situada a Igualada selecciona DIRECTOR DE PRODUCCIÓ. Les seves tasques inclouran la supervisió i organització de la fabricació de totes les peces que formen cada projecte tant al taller propi com a tallers externs, gestionant tota la xarxa de tallers (situats tots ells a Catalunya). Gestionarà un equip directe d’unes […]

read more

ENGINYER MECÀNIC PROJECTISTA

Empresa industrial fabricant de maquinària situada a l’Anoia selecciona un/a ENGINYER MECÀNIC PROJECTISTA. Busquem una persona per a incorporar a l’Oficina Tècnica Mecànica de l’empresa per tal de projectar maquinària utilitzant el software Autocad. Busquem una persona amb formació a nivell de Grau en Enginyeria Mecànica que aporti experiència en tasques d’Oficina Tècnica i bons […]

read more

COMPTABLE/FISCALISTA

Gestoria/Assessoria situada a Igualada selecciona un/a : COMPTABLE / FISCALISTA per a gestionar diferens comptes de clients que se li assignaràn. Realitzarà tasques a nivell de comptabilitat, IVA, IRPF, Societats, Altes d’autònoms i societats, requeriments d’hisenda, assessorament financer i fiscal a clients, etc… Busquem una persona amb experiència en assessoria/gestoria, preferiblement amb formació a nivell […]

read more

ENGINYER/A D’AUTOMATITZACIÓ I PROGRAMACIÓ

Per a empresa especialitzada en automatització de maquinària i robòtica, situada a Igualada. Es responsabilitzarà principalment de tasques d’anàlisi i programació orientades a l’automatització de màquines, línies de producció i serveis auxiliars; així com de la posta en marxa dels projectes. Treballarà amb maquinària industrial, línies de producció, PLCs, servomotors, robòtica, visió artificial, pantalles HMI […]

read more

RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Empresa industrial situada a l’Anoia selecciona un RESPONSABLE DE MANTENIMENT. Les seves funcions inclouràn el manteniment correctiu i preventiu de la maquinària i instal·lacions de l’empresa gestionant un equip humà de 2 persones (tècnics de manteniment). Busquem una persona amb coneixements avançats sobretot de mecànica, torn convencional, fresa convencional, rectificadora, interpretació de plànols, i soldadura […]

read more

ADMINISTRATIU/VA (HORARI MATÍ)

Empresa situada a Igualada selecciona per a incorporar a la seva oficina un/a : ADMINISTRATIU/VA per a treballar els MATINS de 9h a 13h. Busquem una persona que ajudi al despatx en tasques administratives vàries tals com arxiu, atenció telefònica, realització de pressupostos, atenció al client, etc… Pensem en una persona amb formació a nivell […]

read more

RESPONSABLE DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PRL

Empresa situada a Igualada selecciona un/a : RESPONSABLE DE QUALITAT MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (GESTIÓ INTEGRADA) FUNCIONS : Gestió de no conformitats externes de client, anàlisi de causes i seguiment del tancament d’accions correctores. Redacció d’informes interns/ externs. Seguiment d’incidències internes (producció, planificació, etc.) Elaboració de documentació i implantació del sistema integrat […]

read more

TÈCNIC DEPARTAMENT LABORAL

Assessoria d’empreses situada a Igualada selecciona per a incorporar a la seva àrea laboral un/a TÈCNIC LABORAL. S’ocuparà de gestionar diferents comptes de clients del despatx gestionant-los el procés complert de contractació (altes, baixes, contracte, contrat@), assegurances socials, càlcul de nòmines, gestió IT i baixes mèdiques, confecció de calendaris laborals per sectors, actualització de convenis […]

read more

DIRECTOR DE FÀBRICA

Empresa del sector metall situada a la comarca de l’Anoia selecciona un DIRECTOR DE FÀBRICA (FUTUR CAP D’OPERACIONS). Busquem una persona que s’ocupi de la gestió de la fàbrica i que lideri de forma especial el projecte de creixement de la mateixa en el qual està immers la companyia. És una posició amb possibilitats reals […]

read more

ENCARREGAT/DA DE ZONA BLAVA I D’APARCAMENT

SIMA, Societat Municipal de gestió d’aparcaments  públics i zones blaves d’Igualada selecciona per a incorporar  a la seva plantilla un/a : ENCARREGAT/DA DE ZONA BLAVA I D’APARCAMENT S’ocuparà  de gestionar el personal de l’aparcament Igualada Nord (hospital) i de la zona blava d’Igualada, realitzant les funcions pròpies d’un agent (controlar el correcte aparcament i tramitant […]

read more

TÈCNIC DE COMPTABILITAT I TRESORERIA

Empresa del sector de la construcció situada a Santa Coloma de Queralt selecciona un/a : TÈCNIC DE COMPTABILITAT I TRESORERIA FUNCIONS : Cobraments, pagaments, remeses, conciliacions bancaries Reporting i el·laboració de previsions de pagaments i cobraments Reporting i el·laboració de les previsions de deute i despeses financeres Anàlisi dels extractes bancaris, comisions, targetes… Gestió de […]

read more

COMERCIAL

Empresa del sector assegurador situada a Igualada selecciona un/a : COMERCIAL Busquem una persona amb experiència comercial per tal de realitzar tasques de fidelització i seguiment de les comptes de clients i de captació de nous clients (àrea geogràfica Catalunya), realitzant els primers contactes, efectuant visites, presentant pressupostos i realitzant totes les gestions comercials fins […]

read more

RESPONSABLE DE MAGATZEM

Empresa industrial situada a Igualada selecciona : RESPONSABLE DE MAGATZEM Es responsabilitzarà de dirigir un equip de 15 operaris de magatzem al seu càrrec i gestionarà l’entrada i la sortida de productes del magatzem (ubicació de productes, referències, control de stocks, procediments, assegurar el compliment de la política de prevenció de riscos laborals…). Pensem en […]

read more

PROGRAMADOR/A WEB

Empresa de software situada a Igualada selecciona un/a : PROGRAMADOR/A WEB FUNCIONS : Desenvolupament C# en ASPNET MVC, WS i presentació en HTML i JS Implementació clients WebServices (SOAP y WCF). Realització de dissenys tècnics, checklists de probes, validació funcional i realització de manuals. REQUISITS : Grau en Enginyeria Informàtica o similars C# ASPNET MVC […]

read more

CAP DE PROJECTES (SOFTWARE)

Empresa de software situada a Igualada selecciona un/a CAP DE PROJECTES. FUNCIONS : Identificar i gestionar les expectatives del client Gestionar i anticipar-se als riscos identificats Realitzar i seguir la planificació del projecte Definir els objetius a assolir en el projecte Mantenir una comunicació fluïda amb el client i informar-lo dels avenços Motivar al seu […]

read more

TÈCNIC D’APLICACIÓ D’ACABATS (COLORISTA)

Empresa del sector curtits situada a Igualada selecciona un/a : TÈCNIC D’APLICACIÓ D’ACABATS (COLORISTA) per a donar suport als departaments de R+D i d’Acabats. Les seves tasques inclouran l’aplicació de pintura a les pells acabades, per tal de donar-los el to exacte requerit pel client, buscant les mescles addients i desenvolupant nous colors per R+D. […]

read more

TÈCNIC ELÈCTRIC/PROGRAMADOR AUTÒMATS

Empresa fabricant de maquinària industrial situada a Igualada selecciona per a incorporar al seu Departament de Servei d’Assistència Tècnica a Clients un : TÈCNIC DE POSTA EN MARXA I FORMACIÓ A USUARIS Es responsabilitzarà de realitzar les instal·lacions de la maquinària a casa els clients, la seva programació i posta en marxa i de fer-ne […]

read more

SUPPLY CHAIN MANAGER

Companyia del sector industrial situada a la comarca de l’Anoia selecciona un/a SUPPLY CHAIN MANAGER. En dependència de Direcció es responsabilitzarà de tot el procés de compra de matèria primera i del correcte aprovisionament de fàbrica, planificant i assegurant correctament les necessitats de les línies de producció a curt i mig termini. També gestionarà la […]

read more

RESPONSABLE DE RRHH (MITJA JORNADA)

Empresa situada a Igualada selecciona un/a RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS. En dependència de Direcció General s’ocuparà de la política de recursos humans de l’empresa, els processos de selecció de personal, polítiques de retenció del talent, l’administració de personal (es treballa amb una gestoria externa per a les nòmines, contractes, etc…), motivació, clima laboral, desenvolupament de […]

read more